dopalacze wypalacze grozne narkotykiLubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, iż w dniach 11 i 12 kwietnia 2016 r. w sali audiowizualnej WSSE w Gorzowie Wlkp., a w dniu 13 kwietnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości zażywania dopalaczy.

Adresatami powyższych przedsięwzięć, będą pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dyrektorzy, pedagodzy i wychowawcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni oraz przedstawiciele policji, służby więziennej i straży miejskiej/gminnej z terenu województwa lubuskiego. Zagadnienia zaprezentowane zostaną przez certyfikowanych trenerów, specjalistów psychologii oraz terapii uzależnień.

W załączeniu program szkoleń.

program_szkolenia_poludnie.pdf

program_szkolenia_polnoc.pdf