nowa twarz

nowe narkotykiNowe trendy w profilaktyce uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zażywania tzw. „dopalaczy” oraz leków OTC omówiono podczas pierwszego z cyklu szkoleń zorganizowanych w dniu 11.04 br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. pod hasłem „Dopalacze – nowe oblicze problemu uzależnień.Szkolenie adresowane było do dyrektorów, pedagogów oraz wychowawców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i rodzinnych, przedstawicieli policji i straży miejskich/gminnych oraz państwowej inspekcji sanitarnej z północnej części województwa.

Dziś odbiorcami szkolenia będą przedstawiciele służby więziennej, a 13 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze z tematyką zapoznani zostaną adresaci z południowej części województwa lubuskiego.