adderal

Szkoleniem w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, z zakresu profilaktyki uzależnień, zakończono cykl szkoleń zorganizowanych na terenie województwa pod hasłem „Dopalacze – nowe oblicze problemu uzależnień”. Nowe trendy w profilaktyce uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zażywania tzw. „dopalaczy” oraz leków OTC omówione zostały przez zaproszonych wykładowców – psychologów oraz pedagogów, certyfikowanych terapeutów uzależnień.

Przeprowadzone w dniach 11-13.04. szkolenia adresowane były do dyrektorów, pedagogów oraz wychowawców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i rodzinnych, przedstawicieli policji, straży miejskich/gminnych, funkcjonariuszy służby więziennej oraz pracowników państwowej inspekcji sanitarnej z terenu województwa lubuskiego.

Ogółem w całym cyklu szkoleń przeszkolono 301 osób.

W załączeniu prezentacja ze szkolenia.

dopalacze_gorzow.ppt