Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące plastycznej masy do palenia (sztuczny haszysz – fake hash), koloru czarnego, brunatnego lub żółtego,zwany popularnie hasanem

link: - https://gis.gov.pl/aktualnosci/ostrzezenie-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczace-plastycznej-masy-do-palenia-sztuczny-haszysz-fake-hash-koloru-czarnego-brunatnego-lub-zoltegozwany-popularnie-hasanem/