Zdrowie publiczne jest priorytetem w działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a próby wprowadzania do obrotu nowych narkotyków, zwanych często „dopalaczami”, stanowią jego poważne zagrożenie. Od dekady podejmowane są zdecydowane działania ograniczające dostęp do tego typu używek w celu eliminowania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi.

W załączeniu przedstawiamy Raport Głównego Inspektora Sanitarnego „Nowe narkotyki w Polsce” dokumentujący działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Załącznik: Raport Głównego Inspektora Sanitarnego za lata 2017-2018 „Nowe narkotyki w Polsce”.