Główny Inspektor Sanitarny  - Jarosław Pinkas i Inspektor ds. Substancji Chemicznych  - Agnieszka Dudra podpisali porozumienie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współpracy przy sprawowaniu nadzoru nad spełnianiem przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczących prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnatrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:

 https://gis.gov.pl/aktualnosci/porozumienie-pomiedzy-inspektorem-do-spraw-substancji-chemicznych-a