Prezentujemy raport Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący wielu aspektów używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Raport obejmuje okres 2015 - 2016. Omówiono zostały w nim przepisy prawne, charakterystyki substancji pojawiających się na rynku oraz epidemiologia zatruć.

Niezwykle interesujące są zamieszczone w raporcie badania "Młodzież a dopalacze - postawy i zachowania" , które w nowym świetle przedstawiają niektóre funkcjonujące w przestrzeni publicznej opinie i przekonania.

https://gis.gov.pl/images/raport.pdf