Lubuski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego, do aktywnego uczestnictwa w konkursie fo...

Nowe trendy w profilaktyce uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zażywania tzw. „dopalaczy” oraz leków OTC omówiono podczas pierwszego z cyklu szkoleń zorganizowanych w dniu 11.04 br...

   Przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w sobotę 8 sierpnia uczestniczyli w imprezie plenerowej „Święto Warty”, zorganizowanej w Mur...

Szkoleniem w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, z zakresu profilaktyki uzależnień, zakończono cykl szkoleń zorganizowanych na terenie województwa pod hasłem „Dopalacze – nowe obl...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, iż w dniach 11 i 12 kwietnia 2016 r. w sali audiowizualnej WSSE w Gorzowie Wlkp., a w dniu 13 kwietnia 2016 r....

Nie używaj dopalaczy i innych środków psychoaktywnych, ponieważ: dopalacze to nowe narkotyki, których użycie może zagrażać Twojemu zdrowiu lub życiu; dopalacze są niebezpieczne wbrew ...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił ogólnopolski konkurs na plakat o tematyce przeciwdziałania używaniu od ...

     Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż rozstrzygnięto konkurs na hasło „antydopalaczowe”, przeprowadzony wśród uczestników XXI edycji f...

   Gwałtowny wzrost liczby zatruć narkotykami (tzw. dopalaczami) i nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to powody szkolenia pracowników Inspekcji Sanitarnej z województwa ...