Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące plastycznej masy do palenia (sztuczny haszysz – fake hash), koloru czarnego, brunatnego lub żółtego,zwany popularnie hasanem link: - htt...

    Główny Inspektor Sanitarny  - Jarosław Pinkas i Inspektor ds. Substancji Chemicznych  - Agnieszka Dudra podpisali porozumienie w sprawie szczegółowych warunków i spos...

Prezentujemy raport Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący wielu aspektów używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Raport obejmuje okres 2015 - 2016. Omówion...

Zdrowie publiczne jest priorytetem w działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a próby wprowadzania do obrotu nowych narkotyków, zwanych często „dopalaczami”, stanowią jego poważne zag...

Podejrzenia zatruć środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP) w latach 2018 i 2019. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. prezentuje dane st...

10 września obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Przyczyną wielu tragedii są zarówno #dopalacze jak i #depresja, ale też inne czynniki, w tym środowiskowe. Główn...

  Państwowa Inspekcja Sanitarna włączyła się w kampanię edukacyjno – profilaktyczną pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” organizowaną przez MSWiA w ramach „Programu ogranic...

ręce trzymające dopalacze
W miesiącu czerwcu  2018 r. do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. wpłynęły informacje od podmiotów leczniczych (Pogotowia Ratunkowego, SOR –ów Szpita...

Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o otrzymanych w I półroczu 2017 r. zgłoszeniach podejrzeń zatruć środkami zastępczymi – tzw. „dopal...