Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. prezentuje dane statystyczne dotyczące otrzymanych zgłoszeń o podejrzeniach zatruć „dopalaczami”, które świadczą o wzroś...

10 września obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Przyczyną wielu tragedii są zarówno #dopalacze jak i #depresja, ale też inne czynniki, w tym środowiskowe. Główn...

Szkoleniem w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, z zakresu profilaktyki uzależnień, zakończono cykl szkoleń zorganizowanych na terenie województwa pod hasłem „Dopalacze – nowe obl...

ręce trzymające dopalacze
W miesiącu czerwcu  2018 r. do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. wpłynęły informacje od podmiotów leczniczych (Pogotowia Ratunkowego, SOR –ów Szpita...

Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o otrzymanych w I półroczu 2017 r. zgłoszeniach podejrzeń zatruć środkami zastępczymi – tzw. „dopal...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił ogólnopolski konkurs na plakat o tematyce przeciwdziałania używaniu od ...

Prezentujemy raport Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący wielu aspektów używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Raport obejmuje okres 2015 - 2016. Omówion...

Lubuski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego, do aktywnego uczestnictwa w konkursie fo...

Nowe trendy w profilaktyce uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zażywania tzw. „dopalaczy” oraz leków OTC omówiono podczas pierwszego z cyklu szkoleń zorganizowanych w dniu 11.04 br...