Podmiot zamierzający prowadzić działalność żywnościowo-żywieniową podczas imprezy masowej powinien znać wymagania dotyczące przepisów regulujących obszar bezpieczeństwa żywności w szcz...

Podmiot zamierzający prowadzić działalność żywnościowo-żywieniową podczas imprezy masowej powinien znać wymagania dotyczące przepisów regulujących obszar bezpieczeństwa żywności w szcz...

Kibicu pamiętaj!!! Żywność kupuj wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora. Zwróć uwagę na higienę osobistą osób przygotowujących żywność oraz sposób jej podania (op...

Przedsiębiorco pamiętaj, że ponosisz pełną odpowiedzialność za żywność wprowadzaną do obrotu. Nie może być ona niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka. Przedsiębiorca zamierzając...