Zakres uprawnień rzeczoznawcy określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2002 r.): „§...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poniżej przedstawia wykaz rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych, działających na terenie województwa lubuskiego (stan na dzień 29.02.2016 r....