Główny Inspektor Sanitarny ul. Targowa 65 03-729 WARSZAWA   WYKAZ RZECZOZNAWCÓW DS. SANITARNOHIGIENICZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO stan na dzień 08.02.2019 r.   LP. ...

Zakres uprawnień rzeczoznawcy określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2002 r.): „§...