Zgodę na odstępstwo od warunków technicznych i bhp w zakresie zagłębienia posadzki poniżej poziomu otaczającego terenu wymagają: - pomieszczenia produkcyjne i usługowe - § 73 ust. 3 rozporz...

Zgodę na odstępstwo od wymagań technicznych w zakresie oświetlenia pomieszczeń wyłącznie światłem sztucznym, w tym elektrycznym można uzyskać dla pomieszczeń stałej pracy (tj. pomieszcze...

Zgodę na odstępstwo od wymagań technicznych w zakresie wysokości można uzyskać dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, dla których wymagana wysokość powinna wynosić 3 m i 3,30 m. Wys...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. udziela zgody na odstępstwa od warunków technicznych i bhp dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i pomieszczeń stałej p...