Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że otrzymał od Głównego Inspektora Sanitarnego I. Wytyczne postępowania dla jednostek prowadzących działalność ...

Do zadań Oddziału Higieny Radiacyjnej, wchodzącego w skład Działu Nadzoru Sanitarnego należy: nadzór nad warunkami pracy i zdrowiem pracowników zatrudnionych w zakładach stosujących urzą...

Kierownik – Katarzyna Szymańczuk – tel. 95 722-60-57 w. 108 Pracownicy z siedzibą oddziału w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 b. Starszy asystent – Joanna Senyszyn – ...

Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325...

Procedura wydania zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powi...