Do zadań Oddziału Higieny Komunalnej należy sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czystości powietrza wewnątrz pomieszc...

ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ Kierownik Oddziału – Agnieszka Woźniczka - tel. 95 722-60-57 wew. 222; Kamila Strzesak - młodszy asystent - tel. 95 722 60 57 wew. 220; Malwina Łagowska - mło...

protokol__pobrania__probki.doc...