Aktualny wykaz zatwierdzonych laboratoriów zewnętrznych na terenie woj. lubuskiego - 03.04.2019r....

ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ Kierownik Oddziału – Agnieszka Woźniczka - tel. 95 722-60-57 wew. 222; (tel. bezpośredni 95 306 71 82) Patrycja Gospodarek - starszy asystent - tel. 95 722 60 57...

Do zadań Oddziału Higieny Komunalnej należy sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czystości powietrza wewnątrz pomieszc...