Wykaz laboratoriów zewnętrznych zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie woj. lubuskiego - 05.03.2020 r....

ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ Kierownik Oddziału – Małgorzata Michna – tel. 95 722-60-57 wew. 222; (tel. bezpośredni 95 306 71 82) Magdalena Semak – młodszy asystent – tel. 95 722 60 5...

Do zadań Oddziału Higieny Komunalnej należy sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czystości powietrza wewnątrz pomieszc...