Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w 2020 r. szkolenie nt. pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań laboratoryjnych...

Wykaz laboratoriów zewnętrznych zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie woj. lubuskiego - 04.01.2021 r....

Do zadań Oddziału Higieny Komunalnej należy sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czystości powietrza wewnątrz pomieszc...

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju opublikowane są wytyczne dla branż, m.in: wesela, przyjęcia, siłownie, kluby fitness i obiekty wspinaczkowe, sale zabaw, solaria, baseny i sauny...

ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ Kierownik Oddziału – Małgorzata Michna – tel. 95 722-60-57 wew. 222; (tel. bezpośredni 95 306 71 82) Magdalena Semak – młodszy asystent – tel. 95 722 60 5...