Obowiązek taki wynika bezpośrednio z art. 61, art. 63 ust. 2i 3 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.). ...

Terminem „nowa żywność” określany jest składnik żywności bądź cały środek spożywczy ogólnego spożycia, t.j.: środek spożywczy wzbogacony, środek spożywczy specjalnego przeznacz...

W związku z otwarciem przez Federację Rosyjską rynku na eksport polskich produktów pochodzenia roślinnego, w tym warzyw i owoców, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. uprz...

   Dane teleadresowe: Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków WSSE w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza 12 b email do Oddziału: Ten adres pocztowy jest chroniony prz...

Wzory dokumentów dotyczących zatwierdzania i rejestracji zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej okr...

Kontrole przeprowadzone w zakładach żywienia zbiorowego wskazują na to, że tego typu zakłady stosują młynki koloidalne w celu usprawnienia usuwania odpadów żywnościowych. W związku z tym G...

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 29 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz.914 z późn. zm.) podmiot działający na rynku spo...

Firmy ubiegające się o zaświadczenia eksportowe dla kosmetyków wysyłanych do państw nie będących członkami Unii Europejskiej winny przygotować je według wzoru przekazanego przy piśmie Gł...