Krajowa baza urządzeń radiologicznych prowadzona jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 33k ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014r., poz. 1512) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008r. (Dz. U. Nr 59, poz. 366) w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych. Rozporządzenie to określa organizację bazy danych urządzeń radiologicznych, zakres informacji przekazywanych Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych oraz sposób ich przekazywania.

Baza urządzeń radiologicznych prowadzona jest w formie elektronicznej, w sposób umożliwiający ustalenie jednostek ochrony zdrowia, w których znajdują się urządzenia radiologiczne oraz określenia, jakiego typu są te urządzenia.

Baza składa się z dwóch rejestrów: rejestru jednostek ochrony zdrowia oraz rejestru urządzeń radiologicznych.

Rejestr jednostek ochrony zdrowia zawiera następujące informacje:

 • nazwę jednostki ochrony zdrowia;
 • identyfikator jednostki ochrony zdrowia (REGON);
 • adres jednostki ochrony zdrowia, numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej;
 • imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej kierownika jednostki ochrony zdrowia.

Rejestr urządzeń radiologicznych dotyczy następujących kategorii urządzeń radiologicznych:

 • diagnostyczne aparaty rentgenowskie,
 • urządzenia radiologiczne stosowane w medycynie nuklearnej,
 • urządzenia radiologiczne stosowane w radioterapii.

W rejestrze są podawane informacje dotyczące poszczególnych urządzeń radiologicznych:

 • nr i data wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie urządzenia oraz nazwa organu wydającego zezwolenie,
 • informacje charakteryzujące poszczególne urządzenia radiologiczne pod względem ich rodzaju i zastosowania.

Informacje o diagnostycznych aparatach rentgenowskich obejmują:

 • charakterystykę zestawu rentgenowskiego, w tym: model i typ urządzenia, kod identyfikacyjny (w oparciu o załącznik do rozporządzenia), przeznaczenie, nazwę wytwórcy, rok produkcji, rok zainstalowania urządzenia, wykaz wyposażenia, datę wykonania aktualnych testów specjalistycznych;
 • charakterystykę lampy rentgenowskiej, w tym: model lub typ, filtrację własną lampy, kod identyfikacyjny, wielkość ogniska (lub ognisk), zakres napięć nominalnych, rok produkcji.
 • typ generatora wysokiego napięcia.

Baza urządzeń radiologicznych obejmuje również urządzenia stosowane w medycynie nuklearnej oraz radioterapii.

Wszystkie informacje zawarte w bazie urządzeń radiologicznych są gromadzone przez pracowników Oddziałów Higieny Radiacyjnej Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych, przy współpracy z pracownikami kontrolowanych jednostek ochrony zdrowia.

Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego opracowali karty urządzeń radiologicznych, w których zawarte są wszystkie potrzebne informacje do uzupełnienia rejestru jednostek ochrony zdrowia oraz rejestru urządzeń radiologicznych.

Po uzupełnieniu ww. rejestrów informacje tam zawarte przekazywane są drogą elektroniczną do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W załączeniu do informacji na temat bazy urządzeń radiologicznych udostępniamy Państwu karty urządzeń, pozwalające na uporządkowanie danych o użytkowanej aparaturze rentgenowskiej. Karty takie wypełniane są podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych jednostek organizacyjnych stosujących aparaturę rentgenowską do celów medycznych.

Ułatwieniem dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej byłoby wypełnianie kart urządzeń przez ich użytkowników i elektroniczne przesyłanie na adres Oddziału Higieny Radiacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

karta_urzadzenia__radioterapia.pdf

karta_urzadzenia_medycyna_nuklearna_.pdf

karta_urzadzenia_radiologia_diagnostyka__obrazowa.pdf