Zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentg...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo atomowe – Ustawa z dnia 13 maja 2011r. o zmianie ustawy – Prawo at...

 Zgodnie z załącznikiem Nr 1 Punkt 2 9) f) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie ...

Krajowa baza urządzeń radiologicznych prowadzona jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 33k ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014r., poz. 1512) oraz ...

  Zgodnie z art. 33d i 33e ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2014r., poz. 1512) prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej ...

Podstawy prawne opisanych wymagań: Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014r., poz.1512). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezp...