Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1261). Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2...

bezpieczenstwo_sanitarne_imprez_masowych_prezentacja_dla_organizatorow.pdf...