Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1412). Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r., poz. 21...

bezpieczenstwo_sanitarne_imprez_masowych_prezentacja_dla_organizatorow.pdf...