niedopalacze

Akty prawne regulujące wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych.

  • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 124)
  • Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy PIS (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1396)