Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Gorzowie Wlkp. o otrzymanych w 2016 r. zgłoszeniach podejrzeń zatruć środkami zastępczymi – tzw. „dopalaczami...

Nadzór nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna ma mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa...

Akty prawne regulujące wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst ...