Podstawowe akty prawne

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466);
  2. Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ z 2012 r. poz. 62);
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 115/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające warunki stosowania aktywnego tlenku glinu do usuwania fluorków z naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych;