Dokument opracowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) Komisji Europejskiej dotyczący aktualnych przepisów wspólnotowych odnoszących się do materi...

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością - podstawowe akty prawne   przepisy_prawa_-materiayy_i_wyroby_przeznaczone_do_kontaktu_z_yywnoyciy.doc...