Próbki do badań  przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek WSSE w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b (wejście z boku budynku). 

 

 Informujemy, że od dnia 28 września br.        

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Gorzowie Wlkp. wznawia  przyjmowanie próbek do badań klinicznych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz wskaźników skuteczności  sterylizacji ( sporale).

Próbki do badań przyjmowane będą w dniach od poniedziałku do środy w godzinach od  7:40- do 11:00  natomiast
wyniki z badań  wydawane będą w dniach  od czwartku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 ,  istnieje również możliwość odbioru sprawozdań z badań on- line

Próbki do badań przyjmowane będą  wyłącznie za okazaniem  potwierdzenia  przelewu za badanie ( wraz z próbką należy dostarczyć wydruk jako dowód przelewu).

Należność za badania należy wpłacić na konto:
Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B,  konto: 22101017040026972231000000

W tytule przelewu proszę wpisać: przedpłata za badanie kału bądź sporalu  oraz imię i nazwisko osoby zlecającej badanie, w przypadku jeżeli faktura ma być wystawiona na firmę dodatkowo  nazwę i NIP firmy.  

    

 

     Informujemy, że od dnia 17 marca 2020r. do odwołania

Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.  w związku z epidemią Covid-19   wstrzymuje przyjmowanie próbek do badań wody oraz żywności od klientów indywidualnych.  

 

                                                                   Wykrywanie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2                                                                

Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. prowadzi diagnostykę w kierunku wirusa SARS-COV-2 wyłącznie  na potrzeby prowadzonego nadzoru epidemiologicznego.
Próbki do badań  należy dostarczać do laboratorium wraz ze zleceniem na badanie próbek wypełnionym  na odpowiednim formularzu >> pobierz

Pobieranie i transport materiału w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR  >> pobierz

  

 PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ CZYNNY   

od poniedziałku do piątku                                                              od 7:30 do 15:00                                                                          

PRZYJMOWANIE PRÓBEK KAŁU na nosicielstwo Salmonella/Shigella ( badanie do książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych)

od poniedziałku do środy                                                 od 7:40 do 11:00   

PRZYJMOWANIE PRÓBEK WODY do badań mikrobiologicznych

od poniedziałku do  środy                                                    od 7:30 do 14:30   

WYDAWANIE WYNIKÓW

badań klinicznych      od czwartku        do piątku                            od 8:00 do 14:00

pozostałych badań    od poniedziałku    do piątku                            od 7:30 do 14:30

                                       

 Informacje dotyczące próbek dostarczanych do badań na nosicielstwo (badanie do książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych)        >> czytaj więcej

 Informacje dotyczące próbek wody dostarczanych do badań             >> czytaj więcej

Istnieje możliwość elektronicznego  odbioru sprawozdań z badań wody i materiału biologicznego od ludzi       >> czytaj więcej