Próbki do badań  przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek WSSE w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b (wejście z boku budynku).     PUNKT PRZYJMOWANIA...