Próbki do badań  przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek WSSE w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b (wejście z boku budynku). 

 

 PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ CZYNNY   

od poniedziałku do piątku                                                              od 7:30 do 15:00                                                                          

PRZYJMOWANIE PRÓBEK KAŁU na nosicielstwo Salmonella/Shigella ( badanie do książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych)

od poniedziałku do  czwartku                                                    od 7:40 do 11:00   

PRZYJMOWANIE PRÓBEK WODY do badań mikrobiologicznych

od poniedziałku do  środy                                                    od 7:30 do 14:30   

WYDAWANIE WYNIKÓW

od poniedziałku do piątku                  wyniki wymagające opłaty            od 8:00 do 14:00

od poniedziałku do piątku                  pozostałe wyniki                         od 7:30 do 15:00

 

 Informacje dotyczące próbek dostarczanych do badań na nosicielstwo (badanie do książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych)        >> czytaj więcej

 Informacje dotyczące próbek wody dostarczanych do badań             >> czytaj więcej

Istnieje możliwość elektronicznego  odbioru sprawozdań z badań wody i materiału biologicznego od ludzi       >> czytaj więcej

 

UWAGA !!!

Z dniem 02.09.2019r. próbki wody przeznaczone do badań mikrobiologicznych będą przyjmowane od poniedziałku do środy w godzinach  od 7:30 do 14:30