Oferta badań mikrobiologicznych

Lp.

Rodzaj oznaczenia

Stosowane normy/ procedury

Żywność

1.

Bacillus cereus przypuszczalne - oznaczanie liczby. Metoda płytkowa w temp. 300C

PN-EN ISO 7932:2005

A

2.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące mezofilne – wykrywanie obecności w przetworach owocowo-warzywnych

PB-OBŻŻiPU-28

wydanie 1 z 08.02.2012r.

A

3.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące - wykrywanie obecności w rybach i ich przetworach, mięsie i wyrobach garmażeryjnych

PB-OBŻŻiPU-8

wydanie 1 z 26.11.2007r.

A

4.

Bakterie redukujące siarczany (IV) rosnące w warunkach beztlenowych - oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa

PN-ISO 15213:2005

A

5.

Bakterie z grupy coli - oznaczanie liczby. Metoda NPL

PN-ISO 4831:2007

A

6.

Bakterie z grupy coli - wykrywanie obecności

PN-ISO 4831:2007

N

7.

Bakterie z grupy coli - oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa

PN-ISO 4832:2007

A

8.

Campylobacter spp. – wykrywanie obecności

PN-EN ISO 10272-1:2007 +Ap1:2008

A

9.

Clostridium perfringens – oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa

PN-EN ISO 7937:2005

A

10.

Drożdże - oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa w temp. 25oC

PB-OBŻŻiPU-23

wydanie 1 z 11.03.2010r.

A

11.

Drożdże - oznaczanie liczby w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa

PN-ISO 21527-1:2009

A

12.

Drożdże - oznaczanie liczby w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95.

Metoda płytkowa

PN-ISO 21527-2:2009

A

13.

Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) - wykrywanie obecności w mleku i przetworach mlecznych

PKN-ISO/TS 22964:2008

A

14.

Enterobacteriaceae - oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa

PN-ISO 21528-2:2005

A

15.

Enterobacteriaceae – oznaczanie liczby.

Metoda NPL

PN-ISO 21528-1:200

A

16.

Enterobacteriaceae – wykrywanie obecności

PN-ISO 21528-1:2005

A

17.

Enterotoksyny gronkowcowe – wykrywanie.

Metoda immunoenzymatyczna na aparacie mini Vidas

PB-OBŻŻiPU-22

wydanie 1 z 04.01.2007r.

A

18.

Escherichia coli O157 – wykrywanie obecności. Metoda immunoenzymatyczna na aparacie mini Vidas

PB-OBŻŻiPU-31

wydanie 1 z  12.07.2012r.

N

19.

Escherichia coli b-glukuronidazo - dodatnie – oznaczanie liczby. Metoda płytkowa

PN-ISO 16649-2:2004

A

20.

Escherichia coli przypuszczalne – oznaczanie liczby. Metoda NPL

PN-ISO 7251:2006

A

21.

Escherichia coli przypuszczalne – wykrywanie obecności

PN-ISO 7251:2006

N

22.

Gronkowce koagulazo-dodatnie – oznaczanie liczby. Metoda płytowa z zastosowaniem pożywki agarowej Baird - Parkera

PN-EN ISO 6888-1:2001 +A1:2004

A

23.

Gronkowce koagulazo-dodatnie – oznaczanie liczby. Metoda NPL

PN-EN ISO 6888-3:2004 +AC:2005

A

24.

Gronkowce koagulazo-dodatnie – wykrywanie obecności.

PN-EN ISO 6888-3:2004 +AC:2005

A

25.

Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych. Metoda płytkowa w temp. 30oC

PN-EN ISO 4833:2004 +Ap1:2005

A

26.

Listeria monocytogenes – oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa

PN-EN ISO 11290-2:2000 +A1: 2005+Ap1:2006+Ap2:2007

A

27.

Listeria monocytogenes – wykrywanie  obecności

PN-EN ISO 11290-1:1999 +A1:2005

A

28.

Mezofilne bakterie fermentacji mlekowej- oznaczanie liczby. Metoda płytkowa w temp. 300C

PN-ISO 15214:2002

A

29.

Pleśnie - oznaczanie liczby.

 Metoda płytkowa w temp. 25oC

PB-OBŻŻiPU-23

wydanie 1 z 11.03.2010r.

A

30.

Pleśnie - oznaczanie liczby w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa

PN-ISO 21527-1:2009

A

31.

Pleśnie - oznaczanie liczby w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95. Metoda płytkowa

PN-ISO 21527-2:2009

A

32.

Salmonella spp. – wykrywanie obecności

PN-EN ISO 6579:2003 +A1:2007

A

33.

Salmonella spp. – wykrywanie obecności.

Metoda immunoenzymatyczna na aparacie mini Vidas

PB-OBŻŻiPU-19:2006 wydanie 1 z 24.02.2006r.

A

34.

Trwałość konserw (próba termostatowa) - mięso i przetwory mięsne

PN-A-82055-5:1994

A

35.

Trwałość konserw (próba termostatowa) - przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne

PB-OBŻŻiPU-30

wydanie 1 z 08.02.2012r.

A

36.

Szczelność konserw – przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne

PB-OBŻŻiPU-29

wydanie 1 z 08.02.2012r.

A

37.

Szczelność konserw – mięso i przetwory mięsne

PN-A-82055-4:1997 +Az1:2002

A

38.

Yersinia enterocolitica - wykrywanie obecności

PN-EN ISO 10273:2005 +Ap1:2005+Ap2:2006

A

Kosmetyki

39.

Candida albicans - wykrywanie

wg metodyki zawartej  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków

oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych   (Dz. U. Nr 9 poz.107)

N

40.

Oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych

N

41.

Staphylococcus aureus - wykrywanie

N

42.

Pseudomonas aeruginosa - wykrywanie

N

Wymazy sanitarne

43.

Bakterie z grupy coli

Wydawnictwa Metodyczne

PZH 1973 Nr 2

N

44.

Gronkowce chorobotwórcze

koagulazo-dodatnie (Staphylococcus aureus)

Wydawnictwa Metodyczne

PZH 1973 Nr 2

N

45.

Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych

Wydawnictwa Metodyczne

PZH 1973 Nr 2

N

46.

Salmonella

Wydawnictwa Metodyczne

PZH 1973 Nr 2

N

A – badanie akredytowane

N – badanie nieakredytowane.