Oferta badań mikrobiologicznych

Lp.

 Badane cechy i metody badawcze          

Normy i/ lub udokumentowane procedury badawcze

 Badania mikrobiologiczne żywności

1.

Bacillus cereus przypuszczalne -          oznaczanie liczby                    

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

PN-EN ISO 7932:20051)

 A

2.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące mezofilne - wykrywanie obecności  w przetworach owocowo-warzywnych i warzywno-mięsnych

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-A-75052-10:1990 (1)

 N

3.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące - wykrywanie obecności w mięsie  i przetworach mięsnych

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-A-82055-12:1997  (1)

 N

4.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące - wykrywanie obecności w rybach i ich przetworach

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi
PN-A-86730:1989 (1) N
5.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące - wykrywanie obecności w wyrobach garmażeryjnych

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi
PN-A-82051:1985(1)                 N

6.

Bakterie redukujące siarczany (IV) rosnące w warunkach beztlenowych - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

PN- ISO 15213:2005

 N

7.

Bakterie z grupy coli - oznaczanie liczby

Metoda NPL

PN- ISO 4831:2007

 N

8.

Bakterie z grupy coli - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana

PN- ISO 4831:2007

 N

9.

Bakterie z grupy coli - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

PN- ISO 4832:20071)

 A

10.

Campylobacter spp. - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana

PN-EN ISO 10272-1:2017-081)

 A

11

Campylobacter spp. - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy
PN-EN ISO 10272-1:2017-08 A

12.

Clostridium perfringens - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

PN-EN ISO 7937:2005

 N

13

Cronobacter spp. - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana
PN-EN ISO 22964:2017-061) A
14

Drobnoustroje tlenowe mezofile - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa w temp. 30oC, posiew wgłębny

PN-EN ISO 4833-1:2013+ Ap1:2016-111)

 A

15

Drożdże - oznaczanie liczby  w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy
PN- ISO 21527-1:20091)

 A

16

Drożdże - oznaczanie liczby  w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

PN- ISO 21527-2:20091)

 A

17

Enterobacteriaceae - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

PN- ISO 21528-2:2017-081)

 A

18

Enterobacteriaceae - oznaczanie liczby

Metoda NPL

PN- ISO 21528-1:2017

 N

19

Enterobacteriaceae - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana

PN- ISO 21528-1:2017-081)

 A

20

Escherichia coli ß-glukuronidazo - dodatnie - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

PN- ISO 16649-2:20041)

 A

21

Escherichia coli przypuszczalne - oznaczanie liczby

Metoda NPL

PN- ISO 7251:20061)

 A

22

Escherichia coli przypuszczalne - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana

PN- ISO 7251:2006

 N

23

Escherichia coli O157 - wykrywanie obecności

Metoda immunoenzymatyczna  z wykorzystaniem testu VIDAS ECPT/ VIDAS ICE

PB-OBŻŻiPU-19

wydanie  5 z 23.12.2015 r. 1)
 A
24

Escherichia coli wytwarzająca toksynę shiga (STEC) - wykrywanie obecności  i identyfikacja

Metoda Real-Time PCR

PB-OMiP-08

wydanie 1 z 15.11.2016 r.
 A
25

Enterotoksyny gronkowcowe - wykrywanie

Metoda immunoenzymatyczna  z wykorzystaniem testu VIDAS SET2

PB-OBŻŻiPU-19

wydanie  5 z 23.12.2015 r. 1)
 A

26

Gronkowce koagulazo-dodatnie - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera, posiew powierzchniowy

PN-EN ISO 6888-1:2001 +A1:20041)

 A

27

Gronkowce koagulazo-dodatnie - oznaczanie liczby

Metoda NPL

PN-EN ISO 6888-3:2004 +AC:2005

 N

28

Gronkowce koagulazo-dodatnie - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-EN ISO 6888-3:2004 +AC:20051)

 A

29

Listeria monocytogenes - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

PN-EN ISO 11290-2:2017-071)

 A

30

Listeria monocytogenes - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-EN ISO 11290-1:2017-071)

 A

31

Pleśnie - oznaczanie liczby  w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95.

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy
PN- ISO 21527-1:20091)

 A

32

Pleśnie - oznaczanie liczby  w produktach o aktywności wody niższej lub równej  0,95.

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

PN- ISO 21527-2:20091)

 A

33

Salmonella spp. - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi   i serologicznymi

PN-EN ISO 6579-1:2017-041)

 A

34

Salmonella spp. - wykrywanie obecności

Metoda immunoenzymatyczna          z wykorzystaniem testu VIDAS SLM   

PB-OBŻŻiPU-19

wydanie  5 z 23.12.2015 r. 1)

 A

35

Trwałość konserw - mięso i przetwory mięsne

Metoda próby termostatowej

PN-A-82055-5:1994

 A

36

Trwałość konserw - przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne

Metoda próby termostatowej

PN-A-75052-03:1990 (1)

 A

37

Szczelność  konserw - przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne

Metoda próżniowa i wizualna

PN-A-75052-02:1990 (1)

 A

38

Szczelność  konserw - mięso                i przetwory mięsne

Metoda próżniowa i wizualna

PN-A-82055-4:1997 +Az1:2002

 A

39

Yersinia enterocolitica - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi                     

PN-EN ISO 10273:2005 +Ap1:2005+Ap2:20061) (2)

 A

 Badania mikrobiologiczne kosmetyków

40

Candida albicans - wykrywanie

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych. Załącznik nr 1. Kryteria czystości chemicznej i mikrobiologicznej kosmetyków oraz metody kontroli zgodności z tymi kryteriami (Dz. U. nr 9 poz.107)

 N

41

Drobnoustroje tlenowe mezofile - liczba

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

 N

42

Pseudomonas aeruginosa – liczba

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

 N

43

Staphylococcus aureus –liczba

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

 N

Badania mikrobiologiczne wymazów sanitarnych

44

Bakterie z grupy coli - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana

PN -ISO 4831:2007

 N

45

Gronkowce koagulazo-dodatnie – wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-EN ISO 6888-3:2004 +AC:2005

 N

46

Drobnoustroje tlenowe mezofile - liczba

Metoda płytkowa w temp. 30oC, posiew wgłębny

PN-EN ISO 4833-1:2013+Ap1:2016-111)

 

 N

47

Salmonella spp. – wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi

PN-EN ISO 6579-1:2017-041)

 N

A   – metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie ujęte w zakresie Akredytacji

  nr AB 486 (wyd. nr 19 z dnia 13 czerwca 2018 r.)

N   – metoda nieakredytowana

(1) - norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia

(2) - nieaktualne wydanie normy

1)     - metoda objęta elastycznym zakresem akredytacji