Oferta badań fizykochemicznych

Lp.

Rodzaj oznaczenia

Stosowane normy/ procedury

Żywność

Badania fizykochemiczne

1.

Akryloamid – zawartość. Technika chromatografii gazowej z detektorem masowym

PB-OAI-06, wydanie 1

z 12.01.2011r.

A

2.

Azot metodą Kjeldahla z przeliczeniem na białko

PB-OBŻŻiPU-06 wydanie 1 z 06.05.2005r.

A

3.

Azotany i azotyny w mięsie i przetworach mięsnych. Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 12014 -3:2006 +Ap1:2008

A

4.

Azotany i azotyny w mleku i przetworach mlecznych,  w tym żywności dla niemowląt i małych dzieci.. Metoda spektrofotometryczna

PN-EN- ISO 14673-1:2004+Ap1:2007

A

5.

Azotany i azotyny w owocach i warzywach, w tym żywności dla niemowląt i małych dzieci. Metoda spektrofotometryczna

PN-A-75112:1992, pkt 3

A

6.

Barwniki: tartrazyna, czerwień koszenilowa, azorubina, żółcień pomarańczowa, czerwień allura, błękit patentowy, błękit brylantowy. Metoda chromatografii cieczowej z detektorem (HPLC/DAD)

PB-OAI-25 wydanie 2 z 12.11.2007r.

A

7.

Cez 137 - stężenie metodą spektrometrii promieniowania gamma

PB-OBR-02 wydanie 1 z 30.01.2007r.

A

8.

Chlorek sodu . Metoda miareczkowa

PN-A-82112:1973, pkt 2.2

PB-OBŻŻiPU-26 wydanie 1 z 04.01.2012r.

A

9.

Dwutlenek siarki – przetwory owocowo-warzywne. Metoda jodometryczna-miareczkowa

PB-OBŻŻiPU-27 wydanie 1

z 19.01.2012

A

10.

Dwutlenek siarki – wina i miody pitne. Metoda miareczkowa

PN-A-79120/10:1990, pkt 2.4.1 i pkt 2.4.3

A

11.

Fosfor całkowity w mięsie i przetworach mięsnych. Metoda wagowa

PN-ISO 2294:1999

A

12.

Fosfor dodany z obliczeń

PN-ISO 2294:1999

PB-OBŻŻiPU-06

wydanie 1 z 06.05.2005r.

A

13.

Jodek potasu  w soli spożywczej. Metoda fotokolorymetryczna

PB-OBŻŻiPU-24 wydanie 1

z 15.11.2011

A

14.

Kwas sorbowy- oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Metoda spektrofotometryczna

PB-OBŻŻiPU-04

wydanie 1 z 12.11.2007r.

A

15.

Kwas sorbowy - przetwory owocowe i warzywne. Metoda spektrofotometryczna

PB-OBŻŻiPU-25 wydanie 1

z 07.12.2011

A

16.

Kwasowość ogólna w napojach bezalkoholowych. Metoda miareczkowa

PB-OBŻŻiPU-03 wydanie 1

z 28.10.2004r.

A

17.

Kwasowość ogólna w przetworach owocowych i warzywnych. Metoda miareczkowa

PB-OBŻŻiPU-03

wydanie 1 z 28.10.2004r.

A

18.

Kwasowość ogólna pieczywa

PN-A-74108:1996

N

19.

Kwasowość ogólna i lotna wina

Rozp. Min. Roln. i Rozwoju Wsi (Dz.U.05.88.748)

N

20.

Kryteria czystości dozwolonych substancji dodatkowych (obecność szczawianów, obecność substancji łatwo ulegających zwęgleniu). Metoda wizualna

PB-OBŻŻiPU-13 wydanie 1 z 26.11.2004r.

A

21.

Kryteria czystości

- obecność soli amonowych

- pH 1% roztworu

Roz. Komisji (UE) Nr 231/2012 z dn. 9 marca 2012

N

22.

Liczba nadtlenkowa i liczba kwasowa w olejach

i tłuszczach roślinnych i zwierzęcych. Metoda miareczkowa

PB-OBŻŻiPU-07 wydanie 1 z 2.11.2004r.

A

23.

Metale - arsen . Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie z generacją wodorków (HG-ICP-OES)

PB-OAI-28 wydanie 1 z 14.11.2007r.

A

24.

Metale – cyna.  Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

PB-OAI-19  wydanie 2 z 14.03.2006r.

A

25.

Metale – cynk. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PB-OAI-03

wydanie 3 z 16.01.2008r.

A

26.

Metale – kadm. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z piecem grafitowym (GFAAS)

PB-OAI-04 wydanie 4 z 16.01.2008r

A

27.

Metale – magnez w żywności wzbogaconej. Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

PB-OAI-32

wydanie 2 z 25.05.2009r.

A

28.

Metale - miedź w olejach i tłuszczach roślinnych. Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

PN-A-86939-1:1998, PN-A-86939-3:1998

A

29.

Metale - nikiel w olejach i tłuszczach roślinnych. Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

PN-A-86939-1:1998, PN-A-86939-6:1998

A

30.

Metale – ołów. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z piecem grafitowym (GFAAS)

PB-OAI-04 wydanie 4 z 16.01.2008r

A

31.

Metale - potas w żywności wzbogaconej. Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (F-AES)

PB-OAI-35 wydanie 1 z 14.02.2009r.

N

32.

Metale – rtęć. Metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej techniką zimnych par (CV-AAS)

PB-OAI-07 wydanie 4 z 16.01.2008r.

A

33.

Metale – wapń w żywności wzbogaconej. Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

PB-OAI-32 wydanie 2 z 25.05.2009r.

A

34.

Metale - żelazo w żywności wzbogaconej. Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

PB-OAI-32 wydanie 2 z 25.05.2009r..

A

35.

Metale - żelazo w olejach i tłuszczach roślinnych. Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

PN-A-86939-1:1998, PN-A-86939-2:1998

A

36.

Metanol – spirytus i wyroby spirytusowe gatunkowe. Metoda chromatografii gazowej (GC)

PB-OAI-08 wydanie 1 z 17.09.2012.

N

37.

Objętość pieczywa

PN-A-74108:1996 pkt.3.2

N

38.

Popiół w produktach spożywczych. Metoda wagowa

wg aktualnie obowiązujących norm (PN, ISO)

N

39.

Substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu.  Metoda chromatografii cieczowej (HPLC/UV)

PB-OAI-24

wydanie 1 z 23.11.2006r

A

40.

Sztuczne substancje słodzące: acesulfam-K, aspartam, sacharyna. Metoda chromatografii cieczowej (HPLC/UV)

PB-OAI-24

wydanie 1 z 23.11.2006r.

A

41.

Sztuczne substancje słodzące: cyklaminian sodu

PB-OAI-09

wydanie 1 z 31.01.2013r.

N

42.

Tłuszcz (w posiłkach). Metoda wagowa (Grossfelda)

-

N

43.

Wilgotność. Metoda wagowa

wg aktualnie obowiązujących norm (PN, ISO)

N

44.

Wilgotność miękiszu.

PN-A-74108:1996

N

45.

Witamina C. Metoda miareczkowa

PN-A-04019:1998

N

46.

Oznaczanie pH. Metoda elektrometryczna

wg aktualnie obowiązujących norm (PN, ISO)

N

47.

Szkodniki i ich pozostałości. Ocena wizualna i mikroskopowa

PB-OBŻŻiPU-02 wydanie 1 z 25.10.2004r.

A

48.

Zanieczyszczenia mineralne, w tym ferromagnetyczne Metoda wagowa

PB-OBŻŻiPU-05 wydanie 1 z 02.11.2004r.

A

49.

Zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne

wg aktualnie obowiązujących norm (PN, ISO)

N

50.

Ocena organoleptyczna

PB-OBŻŻiPU-15 wydanie 2 z 22.12.2010r.

A

51.

Kaloryczność z obliczeń (w posiłkach)

-

N

52.

Węglowodany z obliczeń (w posiłkach)

-

N

Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością

53.

Formaldehyd  ekstrahowalny w tworzywach melaminowo-formaldehydowych.

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 4614:2005

A

54.

Formaldehyd w wyciągu wodnym z papieru i tektury Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 1541:2003

A

55.

Kadm w materiałach i wyrobach  przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej płomieniowej (FAAS)

PN-EN 1388-1:2000+Ap1:2002

PN-EN 1388-2:2000

A

56.

Migracja globalna – całkowite zanurzenie. Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych. Metoda wagowa

PN-EN 1186-1:2005

PN-EN 1186-3:2005

PN-EN 1186-14:2005

N

57.

Migracja globalna - metoda przez napełnienie. Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych.  Metoda wagowa.

PN-EN 1186-1:2005

PN-EN 1186-9:2006

A

58.

Ołów w materiałach i wyrobach  przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej płomieniowej (FAAS)

PN-EN 1388-1:2000+Ap1:2002

PN-EN 1388-2:2000

A

59.

Styren w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością techniką chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym.

PN-93/C-89432

IR-OAI-38 wydanie 1

z 27.10.2004r.

A

60.

Smak i zapach. Metoda sensoryczna

PN-O-79114:1987 pkt. 2

A

         

A – badanie akredytowane

N – badanie nieakredytowane.