Oferta badań fizykochemicznych

Lp.

Badane cechy

Normy i/ lub udokumentowane procedury badawcze/metody badawcze

Badania fizykochemiczne żywności

1.

Akryloamid

- produkty ziemniaczane

- produkty zbożowe

- kawa naturalna i zbożowa

PB-OAI-06

wydanie 2 z 27.11.2013r.

Metoda chromatografii gazowej

z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)

 A

2.

Azotany i azotyny

- mięso i przetwory mięsne

PN-EN 12014 -3:2006 +Ap1:2008

Metoda spektrofotometryczna

 A

3.

Azotany i azotyny

- mleko i przetwory mleczne,  w tym żywność dla niemowląt          i małych dzieci.

PN-EN- ISO 14673-1:2004+Ap1:2007

Metoda spektrofotometryczna

 A

4.

Azotany i azotyny

- owoce i warzywa, w tym żywności dla niemowląt i małych dzieci

PN-A-75112:1992, pkt 3 (1)

Metoda spektrofotometryczna

 A

5.

Barwniki: tartrazyna, czerwień koszenilowa, azorubina, żółcień pomarańczowa, czerwień allura, błękit patentowy, błękit brylantowy, amarant, erytrozyna, czerwień 2G, zieleń S, indygotyna, żółcień chinolinowa, czerń brylantowa PN.

PB-OAI-25

wydanie 3 z 14.10.2013r. 1)

Metoda chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC/DAD)

 A

6.

Białko

- zboża i przetwory zbożowe

- przetwory warzywno-mięsne

- mięso i przetwory mięsne

PB-OBŻŻiPU-06

wydanie 2 z 08.01.2016r.

Metoda miareczkowa

Zawartość białka z obliczeń

 A

7.

Chlorek sodu

- mięso i przetwory mięsne

PN-A-82112:1973+Az1:2002 (1)

Metoda miareczkowa

 A

8.

Chlorek sodu

- przetwory owocowo-warzywne

PN-A-75101.10:1990+Az1:2002 (1)

Metoda miareczkowa

 A

9.

Dwutlenek siarki

- przetwory owocowo-warzywne

PN-A-75101.23:1990 (1)

Metoda miareczkowa

 A

10.

Dwutlenek siarki

- wina i miody pitne

PN-A-79120-10:1990 (1)

Metoda miareczkowa

 A

11.

Fosfor całkowity i dodany

-  mięso i przetwory mięsne

PN- ISO 2294:1999

Metoda wagowa

 A

12.

Fosfor dodany

- mięso i przetwory mięsne

IR-OBŻŻiPU-107

wydanie 1 z 01.10.2012r.

z obliczeń

 A

13.

Jodek potasu

-  sól spożywcza

PN-C-84081-35:1980 (1)

Metoda fotokolorymetryczna

 A

14.

Jodan potasu

- sól spożywcza

IR-OBŻŻiPU-99

wydanie 3 z 01.10.2012r.

z obliczeń

 A

15.

Kofeina

- napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.)

PB-OAI-24

wydanie 2 z 06.11.2014r.

Metoda chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC/DAD)

 A

16.

Kwasowość

- soli owocowe i warzywne

PN-EN 12147:2000

Metoda miareczkowa

 N

17.

Kwasowość

- lody

PN-A-86430:1967+Az2:2002 (1)

Metoda miareczkowa

 N

18.

Kwasowość

- koncentraty spożywcze

PN-A-70011-9:1998

Metoda miareczkowa

 N

19.

Kwasowość

- wyroby garmażeryjne

PN-A-82100:1985 (1)

Metoda miareczkowa

 N

20.

Kwasowość

- półprodukty piekarskie

PN-A-74100:1992 (1)

Metoda miareczkowa

 N

21.

Kwasowość

- pieczywo

PN-A-74108:1996

Metoda miareczkowa

 N

22.

Kwasowość

- przetwory owocowe i warzywne

PN-A-75101-04:1990+Az1:2002 (2)

Metoda miareczkowa

 N

23.

Kwasowość

- grzyby świeże, produkty grzybowe

PN-A-78509:2007

Metoda miareczkowa

 N
24.

Kwasowość

- mleko w proszku

PN- ISO 6091:2012

Metoda miareczkowa

 N
25.

Kwasowość

- śmietanka i śmietana

PN-A-86028:1978+Az2:2002 (1)

Metoda miareczkowa

 N
26.

Kwasowość

- kazeina kwasowa i kazeiniany

PN-A-86361-8:1999 (1)

Metoda miareczkowa

 N
27.

Kwasowość

- przetwory rybne

PN-A-86746:1974 (1)

Metoda miareczkowa

 N
28.

Kwasowość

- piwo

PN-A-79093-3:2000+Ap1:2002

Metoda miareczkowa

 N
29.

Kwasowość

- napoje bezalkoholowe

PN-A-79033:1985 (2)

Metoda miareczkowa

 N
30.

Kwasowość

- wyroby cukiernicze trwałe

PN-A-88024:1979 (1)

Metoda miareczkowa

 N
31.

Kwasowość

- majonez

PN-A-86950:1995+Ap1:2000

Metoda miareczkowa

 N
32.

Kwasowość ogólna i lotna

- wino

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z 21.05.2013r. (Dz. U. poz. 624)

Metoda miareczkowa

 N

33.

Liczba kwasowa

- oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce

PN-EN ISO 660:2010

Metoda miareczkowa

 A

34.

Liczba nadtlenkowa

- oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce

PN-EN ISO 3960:2012 (2)

Metoda miareczkowa

 A

35.

Metanol

- spirytus i wyroby spirytusowe

PB-OAI-08

wydanie 1 z 17.09.2012r.

Metoda chromatografii gazowej (GC)

 N

36.

Ocena organoleptyczna produktów spożywczych

- słodycze i wyroby cukiernicze

- makarony

- konserwy rybne

- konserwy mięsne

- pieczywo

PB-OBŻŻiPU-15

wydanie 3 z 10.11.2015r.

Prosty test opisowy

 

 A

37.

Popiół

- koncentraty spożywcze

PN-A-79011-7:1998

Metoda wagowa

 N

38.

Popiół

- soki owocowe i warzywne

PN-EN 1135:1999

Metoda wagowa

 N
39.

Popiół

- mięso i przetwory mięsne

PN- ISO 936:2000

Metoda wagowa

 N
40.

Popiół

- wyroby cukiernicze

PN-A-88022:1959 (1)

Metoda wagowa

 N
41.

Popiół

- zioła i przyprawy

PN- ISO 928:1999

Metoda wagowa

 N
42.

Popiół

- ziarno zbóż i przetwory zbożowe

PN- ISO 2171:1994 (2)

Metoda wagowa

 N
43.

Popiół

- śruta nasion oleistych

PN- ISO 749:2001

Metoda wagowa

 N
44.

Sole amonowe - obecność

- soda oczyszczona

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231`/2012   z 09.03.2012r.(Dz. U. L. 83 z 22.03.2012r.)

Metoda organoleptyczna

 N
45.

Substancje łatwo ulegające zwęgleniu - obecność

- kwasek cytrynowy

PB-OBŻŻiPU-13

wydanie 1 z 26.11.2004r.

Metoda kolorymetryczna

 N

46.

Substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu

- napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.)

- owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne

- wyroby garmażeryjne

- mleko i przetwory mleczne

- słodycze i wyroby cukiernicze

- koncentraty spożywcze

- zboża i przetwory zbożowe

- oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce

PB-OAI-24

wydanie 2 z 06.11.2014r.

Metoda chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC/DAD)

 A

47. Kwas benzoesowy i kwas sorbowy

IR-OBŻŻiPU-98

wydanie 1 z 31.08.2011r.

z obliczeń

 A
48.

Szczawiany - obecność

- kwasek cytrynowy

PB-OBŻŻiPU-13

wydanie 1 z 26.11.2004r.

Metoda kolorymetryczna

 N
49.

Szkodniki i ich pozostałości

- zboża i przetwory zbożowe

PN-A-74016:1974 (1)

Metoda makroskopowa/ mikroskopowa

 A
50.

Szkodniki i ich pozostałości

- surowce i przetwory zielarskie, przyprawy

- owoce i warzywa

PN-R-87027:1996

Metoda makroskopowa/ mikroskopowa

 A
51.

Szkodniki i ich pozostałości

- grzyby świeże i produkty grzybowe

PN-A-78509:2007

Metoda makroskopowa/ mikroskopowa

 N
52.

Szkodniki i ich pozostałości

- grzyby suszone

PN-A-78510:2007

Metoda makroskopowa/ mikroskopowa

 N
53.

Szkodniki i ich pozostałości

- kawa zielona

PN- ISO 6667:1998

Metoda makroskopowa/ mikroskopowa

 N

54.

Sztuczne substancje słodzące: acesulfam-K, aspartam, sacharyna

- napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.)

- owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne

- wyroby garmażeryjne

- mleko i przetwory mleczne

- słodycze i wyroby cukiernicze

- koncentraty spożywcze

- zboża i przetwory zbożowe

PB-OAI-24

wydanie 2 z 06.11.2014r.

Metoda chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC/DAD)

 

 A

55.

Sztuczne substancje słodzące: kwas cykloheksylosulfaminowy

- napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.)

- suplementy diety

PB-OAI-09

wydanie 1 z 31.01.2013r.

Metoda chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC/DAD)

 A

56.

Zawartość tłuszczu

- dania gotowe

PB-OBŻŻiPU-20

wydanie 1 z 17.11.2016r.

Metoda ekstrakcyjno- wagowa

 A

57.

Witamina C

Produkty spożywcze o jasnym zabarwieniu:

- napoje bezalkoholowe

- cukierki

- koncentraty spożywcze

- suplementy diety

PN-A-04019:1998 pkt 2

Metoda miareczkowa

 A

58.

Wartość energetyczna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1169/2011 z 25.10.2011r. (Dz. U. L. 304  z 22.11.2011)

z obliczeń

 N

59.

 Węglowodany ogółem

 Prace IŻŻ 83; Warszawa 1997

z obliczeń

 N

60.

 Woda

- pieczywo

PN-A-74108:1996

 Metoda wagowa

 N
61.

 Woda

- koncentraty spożywcze

 PN-A-79011-3:1998

Metoda wagowa

 N
62.

 Woda

- mleko w proszku

 PN- ISO 5537:2006

Metoda wagowa

 N
63.

 Woda

- masło

 PN-EN ISO 3727-1:2004

Metoda wagowa

 N
64.

 Woda

- mięso i przetwory mięsne

 PN- ISO 1442:2000 (2)

Metoda wagowa

 N
65.

 Woda

- wyroby cukiernicze trwałe

PN-A-88027:1984 (1)

 Metoda wagowa

 N
66.

 Woda

- nasiona oleiste

PN-EN ISO 665:2004

 Metoda wagowa

 N
67.

 Woda

- soki owocowe i warzywne

 PN-EN 12145:2001

Metoda wagowa

 N
68.

 Woda

- zboża i przetwory zbożowe

 PN- ISO 712:2002 (2)

Metoda wagowa

 N
69.

 Woda

- sól (chlorek sodowy)

PN-C-84081.20:1980 (1)

 Metoda wagowa

 N
70.

 Woda

- cukier

PN-A-74855-4:1996

 Metoda wagowa

 N
71.

 Woda

 

 IŻŻ 83; Warszawa 1997

Metoda wagowa

 N

72.

Zanieczyszczenia

- koncentraty spożywcze

PN-A-79011-2:1998+Az1:2000+Az2:2008

Metoda wagowa

 N

73.

Zanieczyszczenia

- przetwory owocowe i warzywne

PN-A-75101.17:1990 (1)

Metoda wagowa

 N

74.

Zanieczyszczenia

- kawa zielona

PN- ISO 4149:1998

Metoda wagowa

 N
75.

Zanieczyszczenia

- kawa palona

PN-A-76100:2009

Metoda wagowa

 N
76.

Zanieczyszczenia

- przyprawy

PN-EN ISO 927:2001 (2)

Metoda wagowa

 N
77.

Zanieczyszczenia

- sól (chlorek sodowy)

PN-C-84081-17:1980 (1)

Metoda wagowa

 N
78.

Zanieczyszczenia

- przetwory jajowe chłodzone i mrożone

PN-A-86501:1996

Metoda wagowa

 N
79.

Zanieczyszczenia

- makaron

PN-A-74130:1993 (1)

Metoda wagowa

 N
80.

Zanieczyszczenia

- grzyby świeże i produkty grzybowe

PN-A-78509:2007

Metoda wagowa

 N
81.

Zanieczyszczenia

- przetwory zbożowe

 

PN-A-74016:1974 (1)

Metoda wagowa

 N
82.

Zanieczyszczenia

- cukier

PN-A-74855-10:1987 (1)

Metoda wagowa

 N
83.

Związki polarne

- oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce

PN-EN ISO 8420:2004

Metoda wagowa

 N

Metale

84.  Arsen

 PN-EN 14546:20051)

Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej           z generacją wodorków (HGAAS)

 N
85.  Arsen nieorganiczny

 PB-OAI-37

wydanie 1 z 22.07.2015r.1)

Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej           z generacją wodorków (HGAAS)

 A
86.

 Cyna

- owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne

- mleko i produkty mleczne

- ryby

 PB-OAI-19

wydanie 2 z 14.03.2006r.

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

 A
87.  Cynk

PN-EN 14082:20041)

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

 A
88.  Kadm

PN-EN 14082:20041)

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej            z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

 A
89.  Nikiel

PB-OAI-04

wydanie 1 z 01.03.2017r.1)

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej            z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

 A
90.

 Magnez

- herbata

- mąka

- koncentraty spożywcze

 PB-OAI-32

wydanie 3 z 21.11.2014r.

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

 A
91.

 Magnez

- suplementy diety

 PB-OAI-02

wydanie 2 z 09.09.2016r.

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

 A
92.

 Miedź

- oleje i tłuszcze roślinne

 PN-A-86939-3:1998

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

 A
93.

 Nikiel

- oleje i tłuszcze roślinne

PN-A-86939-6:1998

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

 A
94.  Ołów

 PN-EN 14082:20041)

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej            z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

 A
95.  Potas

 PB-OAI-35

wydanie 1 z 14.02.2009r.

Metoda emisyjnej spektrometrii płomieniowej (FEAAS)

 N
96.  Rtęć

 PB-OAI-07

wydanie 6 z 07.09.2016r.1)

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej           z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)

 A
97.

 Wapń

- herbata

- mąka

- koncentraty spożywcze

 PB-OAI-32

wydanie 3 z 21.11.2014r.

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

 A
98.

 Wapń

- suplementy diety

 

PB-OAI-02

wydanie 2 z 09.09.2016r.

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

 A
99.

 Żelazo

- herbata

- mąka

- koncentraty spożywcze

 

PB-OAI-32

wydanie 3 z 21.11.2014r.

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

 A
100.

 Żelazo

- suplementy diety

 

PB-OAI-02

wydanie 2 z 09.09.2016r.

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

 A
101.

 Żelazo

- oleje i tłuszcze roślinne

 PN-A-86939-2:1998

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

 A

Badania fizykochemiczne materiałów i wyrobów przeznaczonych  do kontaktu z żywnością

102.

Zawartość formaldehydu

- papier i tektura przeznaczona do kontaktu z żywnością

 

PN-EN 1541:2003

Metoda spektrofotometryczna

 A

103.

Zawartość formaldehydu

- tworzywa sztuczne melaminowo- formaldehydowe

PN-EN ISO 4614:2005

Metoda spektrofotometryczna

 A

104.

Migracja globalna z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych - metoda przez napełnienie wyrobu

PN-EN 1186-9:2006

Metoda wagowa

 A

105.

Migracja globalna z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych - metoda przez całkowite zanurzenie

PN-EN 1186-1:2005

PN-EN 1186-3:2005

Metoda wagowa

 N

106.

Stężenie uwalnianego ołowiu i kadmu

- wyroby ceramiczne

PN-EN 1388-1:2000+Ap1:2002

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej płomieniowej (FAAS)

 A

107.

Stężenie uwalnianego ołowiu i kadmu

- wyroby inne niż wyroby ceramiczne

PN-EN 1388-2:2000

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej płomieniowej (FAAS)

 A

108.

Zawartość styrenu

- materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością          z polistyrenu

PN-C-89432:1991 (1)

IR-OAI-38

wydanie 1 z 27.10.2004r.

Metoda chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizującym (GC-FID)

 N

109.

Zapach i smak przekazywane przy bezpośrednim kontakcie

- materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością

DIN 10955:2005

Metoda multiporównawcza

 A

A – metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie ujęte w zakresie akredytacji nr AB 486 (wydanie 17 z 12.05.2017r.)

N – metoda nieakredytowana

(1) - norma wycofana z katalogu Polskich norm bez zastąpienia

(2) - nieaktualne wydanie normy

1) - metoda objęta elastycznym zakresem akredytacji