Informacje dotyczące pobierania i dostarczania próbek do badań.

Próbki do badań przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu:

- do badań mikrobiologicznych od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1200

- do badań fizykochemicznych od poniedziałku do czwartku w godzinach od 730 do 1400, w piątki w godzinach od 730 do 1200.

Próbki do badań wraz z wypełnionym zleceniem należy dostarczyć do Punktu Przyjmowania Próbek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mickiewicza 12B (wejście z boku budynku).

Informacje dotyczące pobierania i dostarczania próbek do badań można uzyskać w Oddziale Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku pod numerem telefonu 95 306 71 53 oraz:

- 95 306 71 33 (badania mikrobiologiczne)

- 95 306 71 53 (badania metali szkodliwych dla zdrowia)

- 95 306 71 54 (badania fizykochemiczne żywności, ocena organoleptyczna)

- 95 306 71 52 (badania fizykochemiczne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością)

Dostarczanie próbek do badań:

Opakowania: czyste, nieuszkodzone, oryginalnie zamknięte a w przypadku braku oryginalnego opakowania próbka do badań mikrobiologicznych musi być dostarczona w opakowaniu jałowym (np. opakowanie szklane, z tworzywa sztucznego).

Temperatura transportu:

- produkty trwałe: temperatura pokojowa (poniżej 40oC)

- produkty mrożone i głęboko mrożone: poniżej -15oC

- produkty nietrwałe i łatwo psujące się: od +1oC do +8oC

- próbki wymazów sanitarnych: +4oC

Wielkość próbki: żywność

- badania mikrobiologiczne - około 200g

- badania zawartości metali - co najmniej 400g

- pozostałe badania fizykochemiczne - około 300g

Informacje dotyczące wielkości próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbki do badań organoleptycznych można uzyskać pod numerem telefonu:

95 306 71 53; 95 306 71 54

Szanowni Klienci

W trosce o zapewnienie właściwej jakości usług świadczonych przez Oddział Laboratoryjny pragniemy poznać Państwa opinię dotyczącą dotychczasowej współpracy. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej do nas na podany w formularzu adres, adres e-mail, numer faksu lub pozostawienie w siedzibie WSSE w Gorzowie Wlkp. Ankieta jest anonimowa i może przyczynić się do przygotowania i wdrożenia istotnych zmian, które będą korzystne dla naszych klientów.