Testy specjalistyczne aparatów rentgenowskich

(metoda akredytowana)

Zakres akredytacji testów kontroli fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51 z 2011 r. poz. 265), oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) i obejmuje.:

  • testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych do zdjęć wewnątrzustnych (stomatologiczne punktowe),
  • aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej oraz cyfrowej,
  • testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych do radiografii ogólnej analogowej oraz cyfrowej,
  • testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych do fluoroskopii,
  • testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych do mammografii analogowej oraz cyfrowej,
  • monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych.

Wykaz stosowanych metod badawczych>> pobierz

Koszt badań uzależniony jest od zakresu, zgodnie z obowiązującym cennikiem WSSE.

Zlecenie wykonania testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych:>> pobierz

Zlecenie na wykonanie badań pozaplanowych (tylko dla PIS na terenie woj. lubuskiego): >> pobierz

W celu poprawy jakości świadczonych usług zachęcamy do wypełnienia Ankiety zadowolenia klienta i odesłanie jej faxem,drogą mailową lub pocztą: >> pobierz