Pole elektromagnetyczneWykonuje się pomiary natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego na stanowiskach pracy oraz w środowisku (np. wokół urządzeń medycznych oraz przemysłowych niskiej i wysokiej częstotliwości, urządzeń nadawczych radiowych i telekomunikacyjnych, linii wysokiego napięcia, transformatorów).

W przypadku pomiarów w środowisku pracy wyznaczane są dodatkowo strefy ochronne wokół urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, określa się dopuszczalny czas przebywania na stanowiskach pracy, a także dokonuje się oceny ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne.

Metody badawcze:

  • Pole elektromagnetyczne w środowisku pracy -  zgodnie z  PN-T-06580-3:2002 oraz Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4(90), str.151-180 - Metoda akredytowana
  • Pole elektromagnetyczne w środowisku ogólnym - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31.10.2003 r. (Dz. U. Nr 192 poz. 1883) - Metoda nieakredytowana

Koszt badań uzależniony jest od zakresu, zgodnie z obowiązującym cennikiem WSSE.

Zlecenie wykonania pola elektromagnetycznego : >> pobierz

Zlecenie na wykonanie badań pozaplanowych (tylko dla PIS na terenie woj. lubuskiego): >> pobierz

W celu poprawy jakości świadczonych usług zachęcamy do wypełnienia Ankiety zadowolenia klienta i odesłanie jej faxem, drogą mailową lub pocztą: >> pobierz