Pomiary dozymetryczne

Wykonuje się pomiary m. in. mocy dawki i dawki promieniowania jonizującego w pracowniach rentgenowskich w celu sprawdzenia skuteczności zastosowanych osłon stałych.

W przypadku zajścia zdarzeń radiacyjnych wykonuje się pomiary skażeń powierzchniowych.