Aktywność promieniotwórcza cezu Cs-137

(metoda akredytowana)

Wykonuje się spektrometryczne oznaczanie aktywności promieniotwórczej izotopu cezu Cs-137 w następujących grupach produktów :

  • produktach spożywczych
  • produktach rolnych (w tym pasze dla zwierząt)
  • próbkach środowiskowych (wody powierzchniowe, opad całkowity)

Metoda badawcza:

metoda spektrometrii gamma zgodnie z procedurą badawczą PB-OBŚPBR-02 wydanie 1 z dnia 20.11.2017r.

 

Koszt badań - zgodnie z obowiązującym cennikiem WSSE.

Zlecenie wykonania  cezu Cs-137: >> pobierz

Zlecenie na wykonanie badań pozaplanowych (tylko dla PIS na terenie woj. lubuskiego): << pobierz

W celu poprawy jakości świadczonych usług zachęcamy do wypełnienia Ankiety zadowolenia klienta i odesłanie jej faxem, drogą mailową lub pocztą: >> pobierz