Odbiór sprawozdań z badań MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO OD LUDZI on-line:

- zaloguj się na stronę https://epl.wsse.gorzow.pl : wpisz numer zlecenia oraz kod weryfikacyjny, otrzymany na etapie rejestracji próbki do badań,

-pobierz sprawozdanie z badań w wybranym przez siebie formacie

Uwaga! Sprawozdanie dostępne 14 dni od daty przyjęcia próbki do badania.