Kierownik Działu Laboratoryjnego
mgr inż. Halina Bakłaj
kontakt: (95) 306 71 90; (95) 306 71 91

605-58-47-63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

                  Wykrywanie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2                                                                

Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. prowadzi diagnostykę w kierunku wirusa SARS-COV-2 wyłącznie na zlecenie szpitali lub na potrzeby prowadzonego nadzoru epidemiologicznego.

Przyjmowanie próbek do badań odbywa się całodobowo. Próbki do badań  należy dostarczać do laboratorium wraz ze zleceniem na badanie próbek wypełnionym  na odpowiednim formularzu >> pobierz

Pobieranie i transport materiału w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR  >> pobierz

 

 

 

certyfikatWojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. od dnia 27.05.2004r. posiada przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 486.
Certyfikat akredytacji potwierdza, że funkcjonujący w Dziale Laboratoryjnym system zarządzania jest zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", a wykonywane badania są wysokiej jakości i dostarczają rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników.
W związku z podpisaniem przez PCA wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu (EA MLA i ILAC MRA), sprawozdania z badań akredytowanych wydawane przez Dział Laboratoryjny WSSE w Gorzowie Wlkp. są uznawane w Europie i na całym świecie.

Akredytacją objęte są badania z zakresu higieny środowiska, higieny radiacyjnej, środowiska pracy, mikrobiologii materiału biologicznego od ludzi, żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

Dział Laboratoryjny od 30.06.2014r. posiada elastyczny zakres akredytacji na mikrobiologiczne i częściowo chemiczne badania żywności (oznaczanie metali szkodliwych dla zdrowia ,barwników).
Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego.
Zakres badań akredytowanych jest sukcesywnie aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się wymagań wynikających z krajowych i unijnych uregulowań prawnych.

Laboratorium stosuje metody badawcze opublikowane w normach krajowych, międzynarodowych oraz własne procedury badawcze z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych.

Laboratorium jest gotowe do współpracy z klientem, pod warunkiem, że oczekiwania klienta nie kolidują z obiektywnym i rzetelnym wykonywaniem badań. Udziela klientowi wyjaśnień dotyczących wykonywanych na jego rzecz badań oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań i warunków określonych przez klienta, dotyczących poufności i ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Laboratorium wdrożyło elektroniczny system odbioru sprawozdań z badań wody i materiału biologicznego od ludzi, co umożliwia w szybki i wygodny sposób odebrać wynik badania.

Odbiór sprawozdań z badań on-line

W celu doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania i poprawy współpracy z klientem Laboratorium, podczas bezpośredniego i telefonicznego kontaktu oraz poprzez ankietowanie, zbiera i analizuje informacje dotyczące oczekiwań klientów co do zakresu świadczonych usług, obsługi oraz wszelkie inne sugestie i spostrzeżenia.
Zachęcamy do wypełnienia Ankiety zadowolenia klienta

Dział Laboratoryjny:

  • posiada wieloletnie doświadczenie, wysoce wykwalifikowaną kadrę,
  • dysponuje specjalistyczną i nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą,
  • stosuje nowoczesne techniki badawcze (m.in. chromatografia jonowa, cieczowa, gazowa, Real Time RT PCR, spektrometria absorpcji atomowej i spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-MS),
  • uczestniczy w badaniach biegłości organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki krajowe i zagraniczne,
  • gwarantuje wysoką jakość i rzetelność otrzymanych wyników badań oraz krótkie terminy ich realizacji.

Informacja o stosowanych w Laboratorium akredytowanych metodach badawczych dostępna jest w zakresie akredytacji Działu Laboratoryjnego WSSE w Gorzowie Wlkp. Nr AB 486

Dział Laboratoryjny wykonuje badania z zakresu :

Informacje dot. Ochrony Danych Osobowych