Kierownik Działu Laboratoryjnego
inż. Zofia Rutkowska
kontakt: (95) 306 71 67; (95)306 71 68

605-58-47-63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

certyfikatWojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. od dnia 27.05.2004r. posiada przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 486.
Termin ważności certyfikatu upływa 20.05.2020r. Certyfikat akredytacji potwierdza, że funkcjonujący w Dziale Laboratoryjnym system zarządzania jest zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", a wykonywane badania są wysokiej jakości i dostarczają rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników.
W związku z podpisaniem przez PCA wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu (EA MLA i ILAC MRA), sprawozdania z badań akredytowanych wydawane przez Dział Laboratoryjny WSSE w Gorzowie Wlkp. są uznawane w Europie i na całym świecie.

Akredytacją objęte są badania z zakresu higieny środowiska, higieny radiacyjnej, środowiska pracy, mikrobiologii materiału biologicznego od ludzi, żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, przy czym badania mikrobiologiczne żywności oraz oznaczanie metali szkodliwych dla zdrowia i barwników w żywności objęte są elastycznym zakresem akredytacji.

Zakres badań akredytowanych jest sukcesywnie aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się wymagań wynikających z krajowych i unijnych uregulowań prawnych.

Laboratorium stosuje metody badawcze opublikowane w normach krajowych i międzynarodowych. Możliwe jest również zastosowanie metod badawczych wskazanych przez klienta pod warunkiem, że Dział Laboratoryjny posiada odpowiednie warunki techniczne do ich realizacji. Stosowane w laboratorium metody badawcze przed ich wprowadzeniem są walidowane odpowiednio do przewidywanego ich zastosowania oraz mają określoną niepewność pomiaru.

Laboratorium jest gotowe do współpracy z klientem, pod warunkiem, że oczekiwania klienta nie kolidują z obiektywnym i rzetelnym wykonywaniem badań. Udziela klientowi wyjaśnień dotyczących wykonywanych na jego rzecz badań oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań i warunków określonych przez klienta, dotyczących poufności i ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

W celu doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania i poprawy współpracy z klientem Laboratorium, podczas bezpośredniego i telefonicznego kontaktu oraz poprzez ankietowanie, zbiera i analizuje informacje dotyczące oczekiwań klientów co do zakresu świadczonych usług, obsługi oraz wszelkie inne sugestie i spostrzeżenia. Ankieta zadowolenia klienta

Dział Laboratoryjny:

  • posiada wieloletnie doświadczenie, wysoce wykwalifikowaną kadrę,
  • dysponuje specjalistyczną i nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą,
  • stosuje nowoczesne techniki badawcze (m.in. chromatografia jonowa, cieczowa, gazowa, spektrometria absorpcji atomowej i spektrometria ze wzbudzeniem w plazmie),
  • uczestniczy w badaniach biegłości organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki krajowe i zagraniczne,
  • gwarantuje wysoką jakość i rzetelność otrzymanych wyników badań oraz krótkie terminy ich realizacji.

Dział Laboratoryjny od 30.06.2014r. posiada elastyczny zakres akredytacji na mikrobiologiczne i częściowo chemiczne badania żywności.
Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego.

Informacja o stosowanych w Laboratorium akredytowanych metodach badawczych dostępna jest w zakresie akredytacji Działu Laboratoryjnego WSSE w Gorzowie Wlkp. Nr AB 486

Dział Laboratoryjny wykonuje badania z zakresu :

  • mikrobiologii i parazytologii
  • środowiska pracy
  • żywności, żywienia i przedmiotów użytku
  • środowiska
  • radiacji