Kierownik Działu Laboratoryjnego
mgr inż. Halina Bakłaj
kontakt: (95) 306 71 90; (95) 306 71 91

605-58-47-63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

                  Wykrywanie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2                                                                

Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. prowadzi diagnostykę w kierunku wirusa SARS-COV-2 wyłącznie na potrzeby prowadzonego nadzoru epidemiologicznego.
Próbki do badań  należy dostarczać do laboratorium wraz ze zleceniem na badanie próbek wypełnionym  na odpowiednim formularzu >> pobierz

Pobieranie i transport materiału w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR  >> pobierz

 

 

 

certyfikatWojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. od dnia 27.05.2004r. posiada przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 486.
Certyfikat akredytacji potwierdza, że funkcjonujący w Dziale Laboratoryjnym system zarządzania jest zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", a wykonywane badania są wysokiej jakości i dostarczają rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników.
W związku z podpisaniem przez PCA wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu (EA MLA i ILAC MRA), sprawozdania z badań akredytowanych wydawane przez Dział Laboratoryjny WSSE w Gorzowie Wlkp. są uznawane w Europie i na całym świecie.

Akredytacją objęte są badania z zakresu higieny środowiska, higieny radiacyjnej, środowiska pracy, mikrobiologii materiału biologicznego od ludzi, żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

Dział Laboratoryjny od 30.06.2014r. posiada elastyczny zakres akredytacji na mikrobiologiczne i częściowo chemiczne badania żywności (oznaczanie metali szkodliwych dla zdrowia ,barwników).
Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego.
Zakres badań akredytowanych jest sukcesywnie aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się wymagań wynikających z krajowych i unijnych uregulowań prawnych.

Laboratorium stosuje metody badawcze opublikowane w normach krajowych, międzynarodowych oraz własne procedury badawcze z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych.

Laboratorium jest gotowe do współpracy z klientem, pod warunkiem, że oczekiwania klienta nie kolidują z obiektywnym i rzetelnym wykonywaniem badań. Udziela klientowi wyjaśnień dotyczących wykonywanych na jego rzecz badań oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań i warunków określonych przez klienta, dotyczących poufności i ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Laboratorium wdrożyło elektroniczny system odbioru sprawozdań z badań wody i materiału biologicznego od ludzi, co umożliwia w szybki i wygodny sposób odebrać wynik badania.

Odbiór sprawozdań z badań on-line

W celu doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania i poprawy współpracy z klientem Laboratorium, podczas bezpośredniego i telefonicznego kontaktu oraz poprzez ankietowanie, zbiera i analizuje informacje dotyczące oczekiwań klientów co do zakresu świadczonych usług, obsługi oraz wszelkie inne sugestie i spostrzeżenia.
Zachęcamy do wypełnienia Ankiety zadowolenia klienta

Dział Laboratoryjny:

  • posiada wieloletnie doświadczenie, wysoce wykwalifikowaną kadrę,
  • dysponuje specjalistyczną i nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą,
  • stosuje nowoczesne techniki badawcze (m.in. chromatografia jonowa, cieczowa, gazowa, Real Time RT PCR, spektrometria absorpcji atomowej i spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-MS),
  • uczestniczy w badaniach biegłości organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki krajowe i zagraniczne,
  • gwarantuje wysoką jakość i rzetelność otrzymanych wyników badań oraz krótkie terminy ich realizacji.

Informacja o stosowanych w Laboratorium akredytowanych metodach badawczych dostępna jest w zakresie akredytacji Działu Laboratoryjnego WSSE w Gorzowie Wlkp. Nr AB 486

Dział Laboratoryjny wykonuje badania z zakresu :

Informacje dot. Ochrony Danych Osobowych