Zadania w zakresie promocji zdrowia podejmowane są na podstawie zapisów ujętych w następujących aktach prawnych: ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.85.12.4...

W celu umacniania zdrowia społeczeństwa województwa lubuskiego oraz kształtowania właściwych zachowań prozdrowotnych, zagadnienia problemowe realizowane wśród szerokiego grona odbiorców obej...

Zgodnie art. 6 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. z późn. zm. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej działania w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej podejmowane przez Wojewódzką i powiatowe stac...