informacja-z-przebiegu-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-na-terenie-wojewodztwa-lubuskiego-w-okresie-od-14-lipca-do-20-lipca-2014r.pdf informacja-z-przebiegu-wypoczynku-letniego-dzieci...

źródło: stres.ciop.pl W kwietniu 2014r. rozpoczęła się ogólnoeuropejska kampania o charakterze informacyjnym i upowszechniającym „Stres w pracy. Nie, dziękuję.” organizowana przez Eur...

W związku ze zbliżającym się sezonem zbiorów owoców Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. (LPWIS) przypomina o obowiązkach i wytycznych w odniesieniu do zapewnie...

Kontrole przestrzegania przepisów regulujących zagadnienia związane z narażeniem pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne przeprowadzono w 232 zakładach pracy, zatrudniających 8792 praco...

Obowiązek taki wynika bezpośrednio z art. 61, art. 63 ust. 2i 3 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.). ...