Punkt szczepień w WSSE od 1 kwietnia do odwołania będzie NIECZYNNY. Za utrudnienia przepraszamy!...

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO NT. WĄGLIKA W BUŁGARII Sytuacja epidemiologicznaZgodnie z doniesieniami medialnymi z ostatnich dni do sprzedaży w Bułgarii trafiło mięso skażone wą...

  informacja-z-przebiegu-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-na-terenie-wojewodztwa-lubuskiego-w-okresie-od-14-lipca-do-20-lipca-2014r.pdf informacja-z-przebiegu-wypoczynku-letniego-dzieci...

WSSE w Gorzowie Wlkp. informuje, że Punkt Szczepień w dniach 24 i 31 grudnia 2014 r. będzie nieczynny. Zapraszamy na szczepienia ochronne 17 i 22 grudnia 2014 r. w godzinach od 10:00 do 14:00....

W roku szkolnym 2013/2014 pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzali kontrole związane z oceną natężenia oświetlenia elektrycznego w wybranych placówkach oświatowo-wychowawczy...

Kontrole przestrzegania przepisów regulujących zagadnienia związane z narażeniem pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne przeprowadzono w 232 zakładach pracy, zatrudniających 8792 praco...

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego–PZH oraz Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął cykl szkoleń w ramach Projektu 5 pt. „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka trans...

Laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp. świadczy usługi w zakresie pobierania próbek wody do badań oraz wykonuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody m.in.: do odbioru technicznego budy...

źródło: stres.ciop.pl W kwietniu 2014r. rozpoczęła się ogólnoeuropejska kampania o charakterze informacyjnym i upowszechniającym „Stres w pracy. Nie, dziękuję.” organizowana przez Eur...