DZIAŁALONOŚC PUNKTU SZCEPIEN OD STYCZNIA DO KWIETNIA 2017 ROKU