Informacja o sytuacji epidemiologicznej i prowadzonego nadzoru w zakresie koronawirusa w województwie lubuskim

( stan na 23.03.2020, godź. 14.00 )

  • liczba osób poddana kwarantannie: 362,
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem: 16,
  • ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 781.