Mając na uwadze komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pracowników młodocianych, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w związku z zagrożeniem epidemicznym apeluje do pracodawców z terenu województwa lubuskiego o zawieszenie praktyk zawodowych organizowanych dla uczniów zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Należy pamiętać,  iż zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży powinno być sprawą priorytetową.