OŚWIADCZENIE

            W związku z wypowiedzią medialną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 4 marca 2020 r., dokonaną podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Słubicach,w trakcie której nie zachował on profesjonalizmu ingerując swoją wypowiedzią w życie pacjenta i jego rodziny, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pragnie przeprosić pacjenta i jego rodzinę oraz oświadcza, że w dniu dzisiejszym wystąpił do Starosty Słubickiego z wnioskiem o odwołanie Inspektora Powiatowego.

            Należy wyjaśnić, że na gruncie obowiązującej ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie jest pracownikiem podlegającym Wojewodzie Lubuskiemu ani Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, ponieważ organem powołującym i odwołującym PPIS jest Starosta Słubicki.

            Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. wyraża ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji i pragnie jednoznacznie zaznaczyć, że tego typu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach były niedopuszczalne i nigdy nie powinny mieć miejsca.