Nowy system ma ułatwić przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie formularza, jak również usprawnić nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad żywnością objętą obowiązkiem powiadamiania zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2019 r. poz. 1252).

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania po raz pierwszy do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
suplementów diety, żywności wzbogaconej
i żywności dla określonych grup, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/