Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż codziennie aktualizowane komunikaty dla osób podróżujących zamieszczane są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/.