Od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/625 obowiązkowo będzie stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Nowe wymagania będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych (np. obecne rozporządzenia
nr 669/2009, nr 884/2014, 2017/186).

Na podstawie nowych przepisów w przypadku przywozu z państw trzecich żywności pochodzenia niezwierzęcego od dnia 14 grudnia 2019 r. należy wypełnić i przesłać
do wyznaczonego punktu kontroli granicznej BCP I część dokumentu CHED-D, co jest jednoznaczne ze zgłoszeniem towaru do kontroli granicznej. Dokument ten wypełnia się wyłącznie elektronicznie w systemie TRACES-NT.

W celu elektronicznego wypełnienia dokumentu CHED-D należy przed dniem 14 grudnia 2019 r. założyć konto w systemie TRACES-NT.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu TRACES-NT znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/