Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Dział Laboratoryjny  w Gorzowie Wlkp. informuje, że w związku ze zbliżającym się dniem wolnym od pracy,  nie będą przyjmowane do badań laboratoryjnych w dniach 14  i  16.08.2019r.  próbki kału  w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i  Shigella oraz  próbki wody na zlecenie w kierunku  badań mikrobiologicznych.