Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa lubuskiego w dniu 26 listopada br. zainicjowała działania wskazujące możliwości i umiejętności  radzenia sobie ze stresem i harmonijnym fu...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubuskiego...

  Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27  listopada  2018 r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachor...

  W dniu 21.11.2018 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie dla pracowników laboratoriów  Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu woje...

  W dniu 16 listopada br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno  - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., odbyło się szkolenie dla pracowników pionu Higieny Komunalnej Stacji Sanitarno...

  W dniu 22 listopada br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie dla pracowników pionu Epidemiologii Państwowej Inspekcji Sani...

Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20  listopada  2018 r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na gryp...

  W dniu 15 listopada br., pod hasłem „Wyginaj śmiało ciało, by fajek się nie chciało” w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp., w ramach obchodów Światowego...