W dniu 13 marca 2017r. na zaproszenie Zespołu Wychowawczego Internatu Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp. koordynator programu profilaktyki nowotworów z Wojewódzkiej Sta...

Dnia 8 marca 2017 r. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Pani Dorota Kanaszczuk wraz z kierownikiem Oddziału Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w...

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Fundacji Czysta Woda Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. włączyła się w organizację XII Konferencji Kobiet pod hasłem „Kobieto puchu ...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na projekt edukacyjny pn. „Szkoła wolna od używek”. Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnaz...

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, dania/potrawy podawane w...

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada szkoleniowa dla pracowników nadzoru sanitarnego w województwie lubuskim w zakresie nadzoru nad przestrzega...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż dnia 15 marca 2017 r. w Hotelu Mieszko przy ul. Kosynierów Gdyńskich 82 w Gorzowie Wlkp. odbędzie się lubuska kon...

Rolniczy handel detaliczny (RHD) – handel w rozumieniu art.3 ust.7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust 18 rozporządzenia nr 178/...

W bieżącym roku pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili łącznie 94 kontrole w obiektach wypoczynku zimowego. Ogółem z wypoczynku skorzystało 2782 uczestników. Podczas kontr...