Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubuskiego...

Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 listopada  2018 r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i z...

 W dniu 13 listopada br. Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii z siedzibą w Zielonej Górze  i Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. podpisali poroz...

  W dniu 16 listopada br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno  - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., odbyło się szkolenie dla pracowników pionu Higieny Komunalnej Stacji Sanitarno...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w ramach Światowego Dnia AIDS i Europejskiego Tygodnia Testowania będą prowadzone dodatkowe badania w kierunku HI...

W ostatnich dziesięcioleciach osiągnęliśmy w Polsce niezwykły postęp w walce z chorobami odtytoniowymi [1]. Na początku lat 90. spożycie tytoniu w Polsce należało do najwyższych na świecie...

  W dniu 15 listopada br., pod hasłem „Wyginaj śmiało ciało, by fajek się nie chciało” w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp., w ramach obchodów Światowego...

Od 1 do 31 października br. Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa lubuskiego prowadziła wzmożone działania edukacyjne ukierunkowane na profilaktykę wad postawy wśród dzieci i młodzieży...

Dnia 11 listopada, Wojewódzkie Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od złożenia  kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przez Wojewod...