Państwowa Inspekcja Sanitarna włączyła się w kampanię edukacyjno – profilaktyczną pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” organizowaną przez MSWiA w ramach „Programu ogranic...

  W dniu 18 marca br.  Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. zainaugurowała II edycję warsztatów z zakresu profilaktyki nowotworowej dla uczniów g...

  W marcu br. pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej uczestniczą w szkoleniach, w trakcie których utrwalają i poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w zakre...

Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 marca 2019 r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachor...

  W dniach 13-15 marca br. w Warszawie,  odbyły się 21 Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych, w których uczestniczyli pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidem...

  Od  dnia 6 marca br. uczniowie Technikum Analitycznego z Zespołu Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących  w Gorzowie Wlkp. odbywają praktyki zawodowe  w Dziale...

Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 marca 2019 r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachor...

Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 marca 2019 r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachor...

  W dniu 4 marca br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., odbyło się szkolenie dla kierowników i pracowników pionu Bezpieczeństwa Żywności, Żywi...