Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp., rozpoczyna III edycję warsztatów „Otyłe dziecko- chory dorosły” dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Celem przedsięwzięcia jest:

  • pokazanie dzieciom zależności miedzy sposobem odżywiania i aktywnością fizyczną a stanem zdrowia i samopoczuciem,
  • nauka dokonywania właściwych wyborów żywieniowych.

Zaangażowanie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w edukację dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w formie warsztatów z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości jest odpowiedzią m.in. na analizę wyników badań przeprowadzonych przez Centrum Zdrowia Dziecka, która wykazała, że nadwagę ma co ósma trzylatka i co jedenasty trzylatek. Wraz z wiekiem liczba otyłych dzieci rośnie.

Do tej pory udział w warsztatach wzięło ponad 1100 dzieci z 20 placówek z terenu Gorzowa Wlkp.  i powiatu gorzowskiego. Dzieci bardzo aktywnie włączają się w zajęcia, mają możliwość swobodnych wypowiedzi,  co daje im poczucie, iż poruszana tematyka jest im bliższa. Nauczyciele również pozytywnie wypowiadają się  na temat prowadzonych warsztatów.

Tegoroczna inauguracja warsztatów miała miejsce w Przedszkolu Samorządowym w Deszcznie. W załączeniu fotorelacja.

Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, którzy chcieliby aby ich placówki uczestniczyły w  przedsięwzięciu proszeni są o kontakt  z Oddziałem Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. – numer telefonu: 95 7226057 wew. 114.

Serdecznie zapraszamy.