W dniu 25 kwietnia 2017r. na zaproszenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp. pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., przeprowadzili warsztaty dla uczniów klas drugich na temat profilaktyki nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka piersi.

W części merytorycznej zaprezentowano założenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, omawiając najczęstsze czynniki ryzyka nowotworów: palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, niewłaściwą dietę, otyłość, spożywanie alkoholu oraz nadmierną ekspozycję na promienie słoneczne. Przekazano również  podstawowe informacje nt. przyczyn, objawów i profilaktyki raka piersi. Kolejnym etapem warsztatów były konsultacje i ćwiczenia w zakresie samobadania piersi na fantomach. Pozyskaną wiedzę i umiejętności wzbogacono kolportażem tematycznych materiałów edukacyjnych w formie zawieszek i ulotek.

Edukacja młodzieży będzie kontynuowana w czerwcu b.r.