W dniu 19 maja br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie dla żołnierzy nt zasad pobierania i transportu materiału do badań metodami molekularnymi w kierunku SARS CoV-2