W związku z podjętą decyzją o możliwości otwarcia instytucji opieki dla dzieci i młodzieży przedstawiamy najważniejsze wytyczne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, dla instytucji, dyrektorów, opiekunów i rodziców, dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków pobytu w ww. placówkach, a także przestrzegania podstawowych zasad higieny. Mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o stosowanie się do powyższych zaleceń.

Wytyczne-GIS- od 4 maja

Wytyczne_MEN_GIS_i_MZ_dotyczące_zajęć_praktycznych

Wytyczne_do_organizacji_opieki_w_bursach_i_internatach

Rekomendacje_dotyczące_procedur_działania_poradni_psychologiczno-pedagogicznych_dla_dzieci_i_młodzieży

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

Wytyczne_GIS_–_zajęcia_praktyczne_w_szkole_policealnej

Rekomendacje_GIS_–_zajęcia_rewalidacyjne