Wytyczne dla różnych branż, mające na celu „odmrażanie gospodarki” i pomoc we wdrażaniu procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne, przez przedsiębiorców w stanie epidemii COVID - 19:

Hotele i miejsca noclegowe:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

Biblioteki:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

Rehabilitacja:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja

Centra handlowe

https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe

Sklepy meblowe i budowlane:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane