W związku z podjętą decyzją o możliwości otwarcia instytucji opieki dla najmłodszych dzieci od dnia 6 maja br. przedstawiamy najważniejsze wytyczne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, dla instytucji, dyrektorów, opiekunów i rodziców, dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków pobytu w ww. placówkach, a także przestrzegania podstawowych zasad higieny. Mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o stosowanie się do powyższych zaleceń.

Zaktualizowane wytyczne GIS dla przedszkoli,....

Wytyczne MEN dla przedszkoli, ...

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3